Skip navigation

Free Public Transport for Children in The Netherlands!

We - The Atlas Netherlands team and its supporters - observe that to minimize global greenhouse gas emissions, the transport sector and its decarbonization play an important role. However, changing travel behaviours can be difficult. 

To promote behavioural change in children and teenagers (up to 18 years old), and reduce their automobile dependency, we are asking for fare-free public transport to this age group.

Providing fare-free rides to children and teenagers is a way to promote public transport among young generations and create impactful habits for their future. Furthemore, it is a way to enhance mobility for all and mitigate social exclusion

Across Europe, there are some examples of fare-free or flat rates for public transport for different groups. For instance, Luxembourg has fare-free for all its public transport and Vienna has implemented a yearly flat rate and has increased parking fees in the city to finance this change.

We, therefore, call on the Ministry of Infrastructure and Water Management to permit fare-free public transport for all children and teenagers in the Netherlands. 

WE DEMAND THAT THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND WATER MANAGEMENT PERMITS FARE-FREE PUBLIC TRANSPORT FOR CHILDREN AND TEENAGERS IN THE NETHERLANDS

---

De transportsector in Nederland speelt een grote rol in het beperken van de uitstoot van CO2 en broeikasgassen.  Steeds meer transportmiddelen schakelen over op elektrisch. Om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en CO2 tot een minimum te beperken stelt Atlas Nederland en onze achterban vast dat een verandering in reisgedrag een oplossing kan zijn.

Om gedragsverandering bij kinderen en tieners (tot 18 jaar) te bewerkstelligen en hun afhankelijkheid van de auto te verminderen, vragen we om gratis openbaar vervoer voor deze leeftijdsgroep.

Deze maatregel is een manier om jonge generaties te motiveren het openbaar vervoer te gebruiken en gewoonten te creëren die invloed hebben op hun toekomst. Het vergroot bovendien hun mobiliteit en vermindert daardoor sociale uitsluiting. 

In Europa zijn er enkele voorbeelden van gratis OV of vaste lage tarieven voor diverse leeftijdsgroepen. In Luxemburg is het openbaar vervoer bijvoorbeeld voor iedereen gratis. 

In Oostenrijk in Wenen heeft het stadsbestuur een vast laag tarief ingesteld voor het OV. Door de parkeertarieven in de stad te verhogen, kunnen zij dit financieren. 

Daarom roepen we de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om gratis openbaar vervoer aan te bieden aan alle kinderen en tieners in Nederland.

WIJ EISEN DAT HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERBEHEER OPENBAAR VERVOER GRATIS MAAKT VOOR KINDEREN EN TIENERS.

Who's signing
Kerry Woodward
Willem Smit
Francesco Zatelli
Jamal Andrew

Will you sign?

In accordance with our privacy policy, you will receive emails from us. You can unsubscribe at any moment

Showing 4 reactions

 • Kerry Woodward
  signed 2022-01-26 16:56:48 UTC
 • Willem Smit
  signed 2022-01-02 17:44:44 UTC
 • Francesco Zatelli
  signed 2021-11-23 11:49:48 UTC
 • Jamal Andrew
  signed 2021-11-23 10:55:00 UTC