Skip navigation

Speeding towards an electric Future in The Netherlands!

Atlas The Netherlands, the local group, the disruptive global movement pushing for humanity to work as one to solve the biggest challenges of our time on New economy, Our planet and World democracy, submits the following petition to The Ministry of Infrastructure and Water Management for immediate implementation. 

While we understand and support the implementation of the 100 kilometres per hour speed limit on Dutch motorways, in its intention to reduce nitrogen dioxide emissions (Pollution) and noise pollution, we are pleading for an exception to be made for all electric vehicles on highways. Where petrol and diesel cars must comply with the 100 kilometres per hour limit, electric cars should be allowed to drive 130 kilometres per hour. 

This implementation can be viewed as an incentive to other drivers to switch to transportation which does not rely on the use of natural gas or diesel for its source of energy. 

The undersigned petitioners, therefore, ask The Ministry of Infrastructure and Water Management to authorize all electric vehicles, which conform to the environmental laws of the Netherlands, to be able to drive 130 kilometres per hour irrespective of the time of the day. Given that electric vehicles have zero CO2 carbon emissions, this implementation will have zero effect on the environment. 

WE DEMAND THAT THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND WATER MANAGEMENT PERMITS VEHICLES THAT ARE FULLY ELECTRIC TO DRIVE 130 KILOMETRES PER HOUR ON ALL HIGHWAYS IN THE NETHERLANDS.  

----

Atlas! Nederland is de lokale afdeling van de wereldwijde Atlas!-beweging. Wij willen mensen aanzetten om samen te werken om de grote uitdagingen van onze tijd op te lossen. Op het gebied van nieuwe economie, milieu, onze aarde en de werelddemocratie.

Wij dienen de volgende petitie in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor onmiddellijke implementatie.

In de strijd om de uitstoot van stikstofdioxide en geluidsoverlast te verminderen is de snelheidslimiet op Nederlandse snelwegen verlaagd naar 100 km per uur. Wij begrijpen en ondersteunen deze maatregel. 

Met deze petitie pleiten wij echter om een uitzondering te maken voor elektrische voertuigen. Waar benzine- en dieselauto’s zich moeten houden aan de snelheidslimiet van 100 km per uur, pleiten wij ervoor om de snelheidslimiet voor elektrische auto’s te verhogen naar 130 km per uur.

Deze maatregel is een stimulans voor autobezitters om over te stappen op een elektrische auto en afscheid te nemen van de auto die op fossiele brandstof rijdt. 

De indieners van deze ondertekende petitie vragen daarom aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om alle elektrische voertuigen die voldoen aan de Nederlandse milieuwetgeving toe te staan ​​om 130 kilometer per uur te rijden, ongeacht het tijdstip van de dag. 

Aangezien elektrische voertuigen geen CO2-uitstoot hebben, heeft deze maatregel geen effect op het milieu.

WIJ EISEN DAT HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERBEHEER TOESTAAT VOERTUIGEN DIE VOLLEDIG ELEKTRISCH ZIJN OP ALLE SNELWEGEN IN NEDERLAND 130 KILOMETER PER UUR TE LATEN RIJDEN.

Who's signing
Jamal Andrew
Audrey Owiti
Kerri Baptiste
Francesco Zatelli

Will you sign?

In accordance with our privacy policy, you will receive emails from us. You can unsubscribe at any moment

Showing 4 reactions

 • Jamal Andrew
  signed 2021-11-29 15:21:37 UTC
 • Audrey Owiti
  signed 2021-11-24 09:01:15 UTC
 • Kerri Baptiste
  signed 2021-11-23 12:11:41 UTC
 • Francesco Zatelli
  signed 2021-11-23 11:50:16 UTC